zwerzęta

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska gzrybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. W obrębie Nadleśnictwa Sława Śląska znajdują się 2 rezerwaty przyrody.

 

Rezerwat przyrody „Mesze”

Utworzony w 1983 roku głównie w celu ochrony fitocenoz wodnych i bagiennych zarastającego jeziora eutroficznego. Na blisko dwudziestohektarowym obszarze występują cenne i zanikające w skali kraju zbiorowiska roślinne oraz cenne siedliska – torfowiska przejściowe, łąki ramienicowe, zbiorowiska szuwarów bagiennych. Z roślin chronionych i rzadkich stwierdzono tu m. in. rosiczkę okrągłolistną, grzybienia białego, wełniankę wąskolistną, pływacza zwyczajnego (roślinę owadożerną).

Rezerwat przyrody „Jezioro Święte”

Teren o powierzchni blisko 20 ha został objęty ochroną rezerwatową w 1983 r. z uwagi na ochronę jeziora zasilanego wodami podziemnymi oraz ochrony rzadkich zbiorowisk roślinnych i roślin chronionych – stwierdzono tu 5 zespołów roślin oczeretowych i szuwarowych oraz 6 zespołów roślin pływających w tym fragmenty łąk ramienicowych.

  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Autor: Silar, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myosotis,_Sanok.JPG

o właśnie dziś 15 maja jest jej święto. Któż z nas jej nie zna?

Niebawem, bo już 12 maja, będziemy obchodzili po raz ….

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces naszej imprezy miło jest nam poinformować Was wszystkich, że II edycja leśnego dogtrekkingu odbędzie się 08.09.2018 r., na

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl