Gra edukacyjna "Zapoluj z Sową" powstała w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie
oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
KLIKNIJ / DOTKNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ!