Lasy

Powierzchniowy zasięg Nadleśnictwa Sława Śląska wynosi 51 067 ha. Terytorialnie i administracyjnie obejmuje grunty trzech województw, pięciu powiatów, ośmiu gmin i jednego miasta, w którym ma swoją siedzibę.

W strukturze lasów Nadleśnictwa Sława Śląska dominują obecnie monokultury sosnowe tworzące bory świeże i suche, wytworzone w wyniku działalności człowieka. Naturalne siedliska leśne występują na terenie Nadleśnictwa fragmentarycznie. Największy udział w strukturze leśnej ma suboceaniczny bór świeży (Leucobryo-Pinetum) stanowiący nieco ponad 41% ogólnej powierzchni leśnej. Innymi występującymi tu siedliskami leśnymi są: atlantyckie lasy acydofilne (Quercetea robori-petraeae), zbiorowiska kwaśnych buczyn niżowych (Luzulo pilosae-Fagetum), grądy środkowoeuropejskie (Galio silvatici-Carpinetum), łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum), łęgi jesionowo-wiązowe (Ficario-Ulmetum minoris), olsy.

  • fot. Zbigniew i Beata Chojęta
    fot. Zbigniew i Beata Chojęta
  • fot. A. Niedzielski
    fot. A. Niedzielski
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Autor: Silar, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myosotis,_Sanok.JPG

o właśnie dziś 15 maja jest jej święto. Któż z nas jej nie zna?

Niebawem, bo już 12 maja, będziemy obchodzili po raz ….

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces naszej imprezy miło jest nam poinformować Was wszystkich, że II edycja leśnego dogtrekkingu odbędzie się 08.09.2018 r., na

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl