Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa znajduje się 4 użytki ekologiczne.

 

Użytek ekologiczny „Łąka Kochana”

Obszar o powierzchni 0,88 ha położony jest w zachodniej części Jeziora Sławskiego. Jest to łąka torfowiskowa z sukcesją leśną – sosny, brzozy i olszy. Obszar ten położony jest na terenie leśnictwa Świętobór.

 

Użytek ekologiczny „Myszkowskie Bagno”

Zajmuje powierzchnię 5,78 ha i podobnie jak użytek „Łąka Kochana” znajduje się na terenie leśnictwa Świętobór. Obszar ten stanowi torfowisko z zadrzewieniem sosnowo-brzozowo-olszowym oraz krzewami kruszyny i wierzby. Występują tu rośliny chronione m. in.: rosiczka okrągłolistna, wełnianka, bagno zwyczajne, żurawina błotna.

 

Użytek ekologiczny „Dolina Jeziornej”

Ten użytek chroni fragment łąki torfowiskowej zlokalizowanej wzdłuż rowu biegnącego od jeziora Jeziorna. Zajmuje powierzchnię 6,66 ha i leży również w zasięgu leśnictwa Świętobór.

W miejscu tym spotkać można żurawia, który podobne siedliska wybiera na swoje miejsca lęgowe.

 

Użytek ekologiczny „Uroczysko Zacisze”

Położone jest na obszarze leśnictwa Radosławice i zajmuje powierzchnię 4,77 ha. Stanowi podmokłą łąkę z występującymi na niej rzadkimi gatunkami roślin chronionych wchodzących w skład siedliska – łąk rajgrasowych.

  • fot. A. Niedzielski
    fot. A. Niedzielski
  • fot. Ł. Heltman
    fot. Ł. Heltman
  • fot. Ł. Heltman
    fot. Ł. Heltman

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Autor: Silar, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myosotis,_Sanok.JPG

o właśnie dziś 15 maja jest jej święto. Któż z nas jej nie zna?

Niebawem, bo już 12 maja, będziemy obchodzili po raz ….

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces naszej imprezy miło jest nam poinformować Was wszystkich, że II edycja leśnego dogtrekkingu odbędzie się 08.09.2018 r., na

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl