O projekcie

Projekt „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”.

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Projekt współfinansowany w ramach V OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ 2007- 2013.

 

Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 15%

 

Termin realizacji: 13.05.2013 r. – 31.12.2015 r.

 

Głównym celem projektu jest Ochrona rzadkich gatunków oraz cennych siedlisk występujących na terenie czterech obszarów Natura 2000 poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego i wykonanie nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska.

Nadto projekt ma za zadanie:

 • zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, poprzez wykonanie infrastruktury turystycznej umożliwiającej skoncentrowanie ruchu turystycznego na wyznaczonych obszarach Nadleśnictwa Sława Śląska.
 • umożliwienie komunikacji pomiędzy obszarami turystycznymi i ograniczenie ruchu związanego z formami wypoczynku do wytyczonych korytarzy poprzez oznakowanie i promocję szlaków pieszo-rowerowych na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

 • Budowa ścieżki rowerowej o dł. 4,6 km wraz z utwardzeniem nawierzchni na odcinku 3,6 km oraz utworzenie miejsca postojowego dla samochodów 1szt.
 • Budowa platformy widokowej Ptasi Raj 1 szt.
 • Budowa wiaty turystycznej na polanie Świętobór wraz z zagospodarowaniem polany 1szt.
 • Oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego.
 • Oznakowanie 3 ścieżek łącznikowych.
 • Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Lekcja biologii inaczej"
 • Modernizacja ścieżki przyrodniczo-leśnej „Wzgórza Pszczółkowskie"
 • Budowa wiaty edukacyjnej.
 • Budowa ścieżki dydaktycznej „ Z NATURĄ ZA PAN BRAT".
 • Budowa systemu nawadniania terenu przy ścieżce dydaktycznej „ Z NATURĄ ZA PAN BRAT".
 • Przebudowa leśnej drogi dojazdowej do punktu widokowego PTASI RAJ.
 • Utworzenie placu rekreacyjnego na polance rekreacyjnej ŚWIĘTOBÓR.
 • Wybudowanie wieży widokowej.
 • Wyprodukowanie edukacyjnego filmu przyrodniczego "Wokół Jeziora Sławskiego".
 • Wyprodukowanie filmu promującego projekt.
 • Wytworzenie edukacyjnej aplikacji mobilnej "Wokół Jeziora Sławskiego"
 • Montaż słupków zaporowych rozgraniczających ścieżkę rowerową od miejsca postoju dla pojazdów.
 • Utworzenie miejsca edukacyjno-wypoczynkowego na ścieżce edukacyjnej "Lekcja biologii inaczej".
 • Zakup 3 edukacyjnych gier multimedialnych.
 • Wykonanie i wydruk edukacyjnej mapy turystycznej Nadleśnictwa Sława Śląska – 5.000 szt.
 • Dostawę samobieżnej kosiarki ciągnikowej do pielęgnacji trawników.
 • Dostawę dwóch aparatów fotograficznych.
 • Dostawę edukacyjnych kalendarzy na rok 2016 – 500 szt.
 • Dostawę materiałów edukacyjnych  - układanki typu puzzle – 1.200 szt.
 • Dostawę szaf w zabudowie wnękowej
 • Usługę digitalizacji dokumentów.
 • Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego
 • Zakup 8 drewnianych i metalowych stojaków na rowery.
 • Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych (do multimedialnego punktu edukacyjnego z  „Z NATURĄ ZA PAN BRAT” oraz na polanę rekreacyjną „ŚWIĘTOBÓR”
 • Zakup 3 lunet panoramicznych na wieżę widokową.
 • Zakup 10 lornetek.
 • Utworzenie 1 portalu edukacyjnego oraz 3 prezentacji  multimedialnych.
 • Zakup edukacyjnych maskotek „ptaki-śpiewaki” – 600 szt.
 • Zakup przenośnego komputera do działań edukacyjnych.
 • Zakup platformy (lawety) do przewozu samobieżnej kosiarki do utrzymania trawników.
 • Wybudowanie wiaty na kosiarkę wraz z lawetą.
 • Dostawa odkurzacza do liści.
 • Dostawa zestawu karmników dla ptaków.

 

Get it on Google Play

 • fot. G. Sawko
  fot. G. Sawko
 • fot. G. Sawko
  fot. G. Sawko
 • fot. G. Sawko
  fot. G. Sawko

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Autor: Silar, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myosotis,_Sanok.JPG

o właśnie dziś 15 maja jest jej święto. Któż z nas jej nie zna?

Niebawem, bo już 12 maja, będziemy obchodzili po raz ….

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces naszej imprezy miło jest nam poinformować Was wszystkich, że II edycja leśnego dogtrekkingu odbędzie się 08.09.2018 r., na

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl