Świat roślin

Na obszarze Nadleśnictwa Sława Śląska stwierdzono 557 gatunków roślin naczyniowych podlegających ścisłej ochronie i zagrożonych w różnym stopniu wyginięciem. Ogółem na terenie Nadleśnictwa stwierdzono 2 gatunki porostów - Płucnica islandzka (Cetraria islandica (L.) Ach.) i Chrobotek reniferowy (Cladina rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.), 10 gatunków mszaków: widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum Sw.), widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium (L.) Hedw.), dzióbkowiec Zetterstedta (Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop.), bielistka siwa (Leucobryum glaucum Hedw.), rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi  (Willd.) Mitten.), nibybrodawkowiec jasnozielony (Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Flaisch. ex Broth.), fałdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.), torfowiec kończysty (Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr.), torfowiec frędzlowaty (Sphagnum fimbriatum Wils.), torfowiec brodawkowaty (Sphagnum papillosum Lindb.) i 35 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną. 16 gatunków flory naczyniowej podlega ochronie ścisłej: selery błotne (Apium repens  (Jacq.) Lag.), mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), turzyca bagienna (Carex limosa L.), buławnik czerwony (Cephalanthera rubra (L.) Rich.), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.), goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe L.), kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.), bagno zwyczajne (Ledum palustre L.),  lilia złotogłów (Lilium martagon L.), lipiennik Loesela (Liparis loeselii (L.) Rich.), grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata Gmel.), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum L.) długosz królewski (Osmunda regalis L.), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris L.), pływacz drobny (Utricularia minor L.), fiołek torfowy (Viola epipsila Ledeb.), natomiast wszystkie porosty, mszaki i 19 gatunków flory naczyniowej ochronie częściowej.

 

  • fot. G. Jędro
    fot. G. Jędro
  • fot. G. Jędro
    fot. G. Jędro
  • fot. G. Jędro
    fot. G. Jędro

Podobne artykuły

fot. G. Sawko

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich sied

fot. G. Sawko

Instytucjonalna ochrona przyrody ma swoje początki dopiero w XX wieku, kiedy to po I Wojnie Światowej wyodrębniono organy państwowe powołane w celu ochrony pr

fot. Zbigniew i Beata Chojęta

Obszar chronionego krajobrazu jest jedną z form ochrony przyrody prawnie ustanowionych. Nie ma on tak wysokiej rangi, jak na przykład rezerwat przyrody czy park krajobrazowy.

fot. G. Sawko

Projekt „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”.

fot. Ł. Heltman

W myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości

Najnowsze artykuły

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces naszej imprezy miło jest nam poinformować Was wszystkich, że II edycja leśnego dogtrekkingu odbędzie się 08.09.2018 r., na

Zasiedlają wszystkie typy środowisk, począwszy od pól i łąk, których teren patrolują, po zwarte kompleksy leśne, jeziora lub stawy, z których wyławiają najlep

Aktualności

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces naszej imprezy miło jest nam poinformować Was wszystkich, że II edycja leśnego dogtrekkingu odbędzie się 08.09.2018 r., na

Zasiedlają wszystkie typy środowisk, począwszy od pól i łąk, których teren patrolują, po zwarte kompleksy leśne, jeziora lub stawy, z których wyławiają najlep

Blok kalendarz

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl