O projekcie

Projekt „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”.

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Projekt współfinansowany w ramach V OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ 2007- 2013.

 

Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% 
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 15%

 

Termin realizacji: 13.05.2013 r. – 31.12.2015 r.

 

Głównym celem projektu jest Ochrona rzadkich gatunków oraz cennych siedlisk występujących na terenie czterech obszarów Natura 2000 poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego i wykonanie nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska.

Nadto projekt ma za zadanie:

 • zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, poprzez wykonanie infrastruktury turystycznej umożliwiającej skoncentrowanie ruchu turystycznego na wyznaczonych obszarach Nadleśnictwa Sława Śląska.
 • umożliwienie komunikacji pomiędzy obszarami turystycznymi i ograniczenie ruchu związanego z formami wypoczynku do wytyczonych korytarzy poprzez oznakowanie i promocję szlaków pieszo-rowerowych na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

 • Budowa ścieżki rowerowej o dł. 4,6 km wraz z utwardzeniem nawierzchni na odcinku 3,6 km oraz utworzenie miejsca postojowego dla samochodów 1szt.
 • Budowa platformy widokowej Ptasi Raj 1 szt.
 • Budowa wiaty turystycznej na polanie Świętobór wraz z zagospodarowaniem polany 1szt.
 • Oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego.
 • Oznakowanie 3 ścieżek łącznikowych.
 • Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Lekcja biologii inaczej"
 • Modernizacja ścieżki przyrodniczo-leśnej „Wzgórza Pszczółkowskie"
 • Budowa wiaty edukacyjnej.
 • Budowa ścieżki dydaktycznej „ Z NATURĄ ZA PAN BRAT".
 • Budowa systemu nawadniania terenu przy ścieżce dydaktycznej „ Z NATURĄ ZA PAN BRAT".
 • Przebudowa leśnej drogi dojazdowej do punktu widokowego PTASI RAJ.
 • Utworzenie placu rekreacyjnego na polance rekreacyjnej ŚWIĘTOBÓR.
 • Wybudowanie wieży widokowej.
 • Wyprodukowanie edukacyjnego filmu przyrodniczego "Wokół Jeziora Sławskiego".
 • Wyprodukowanie filmu promującego projekt.
 • Wytworzenie edukacyjnej aplikacji mobilnej "Wokół Jeziora Sławskiego"
 • Montaż słupków zaporowych rozgraniczających ścieżkę rowerową od miejsca postoju dla pojazdów.
 • Utworzenie miejsca edukacyjno-wypoczynkowego na ścieżce edukacyjnej "Lekcja biologii inaczej".
 • Zakup 3 edukacyjnych gier multimedialnych.
 • Wykonanie i wydruk edukacyjnej mapy turystycznej Nadleśnictwa Sława Śląska – 5.000 szt.
 • Dostawę samobieżnej kosiarki ciągnikowej do pielęgnacji trawników.
 • Dostawę dwóch aparatów fotograficznych.
 • Dostawę edukacyjnych kalendarzy na rok 2016 – 500 szt.
 • Dostawę materiałów edukacyjnych  - układanki typu puzzle – 1.200 szt.
 • Dostawę szaf w zabudowie wnękowej
 • Usługę digitalizacji dokumentów.
 • Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego
 • Zakup 8 drewnianych i metalowych stojaków na rowery.
 • Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych (do multimedialnego punktu edukacyjnego z  „Z NATURĄ ZA PAN BRAT” oraz na polanę rekreacyjną „ŚWIĘTOBÓR”
 • Zakup 3 lunet panoramicznych na wieżę widokową.
 • Zakup 10 lornetek.
 • Utworzenie 1 portalu edukacyjnego oraz 3 prezentacji  multimedialnych.
 • Zakup edukacyjnych maskotek „ptaki-śpiewaki” – 600 szt.
 • Zakup przenośnego komputera do działań edukacyjnych.
 • Zakup platformy (lawety) do przewozu samobieżnej kosiarki do utrzymania trawników.
 • Wybudowanie wiaty na kosiarkę wraz z lawetą.
 • Dostawa odkurzacza do liści.
 • Dostawa zestawu karmników dla ptaków.

 

Get it on Google Play

 • fot. G. Sawko
  fot. G. Sawko
 • fot. G. Sawko
  fot. G. Sawko
 • fot. G. Sawko
  fot. G. Sawko

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl