Wędkowanie w zgodzie z Naturą

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn. Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławski oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych uczestników projektu. W ramach tego projektu realizujemy m.in. zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc lęgowych ptaków w linii brzegowej i na wyspach Jeziora Sławskiego.

 

Z monitoringu szkód w przyrodzie w linii brzegowej Jeziora oraz zagrożeń czyhających na występującą tu awifaunę i jej miejsca lęgowe wynika, że istnieje bardzo silne, niekorzystne oddziaływanie przebywania ludzi, szczególnie w obszarze przybrzeżnych trzcinowisk i szuwarów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. niekontrolowane działania wędkarzy. W szczególności wyjątkowo negatywny wpływ na stan tego ekosystemu mają nielegalnie wybudowane, często w bardzo złym stanie technicznym pomosty, które przecinają niejako pasy przybrzeżnych, trzcinowisk powodując ich fragmentację i wykluczenie jako naturalnych siedlisk lęgowych dla gatunków tak cennych przyrodniczo jak bąk, trzciniak, bączek i inne. Nie można również pominąć sporych ilości śmieci pozostawianych w miejscach połowów (najczęściej sznurki, żyłki wędkarskie, torebki foliowe, opakowania po produktach żywnościowych i inne), które z wiatrem często roznoszone są po otaczających Jezioro lasach.

 

Straż Leśna Nadleśnictwa wspólnie z Gospodarstwem Rybackim oraz Strażą Miejską w Sławie przeprowadziła przegląd owych zagrażających przyrodzie pomostów i kładek. Niestety wyniki tej lustracji potwierdziły opisane w badaniach monitoringowych zjawiska - stan techniczny pomostów (poza ośrodkami wypoczynkowymi) bardzo często zagraża bezpieczeństwu przyrody oraz osób z nich korzystających. Pomosty są spróchniałe, do budowy użyto różnych materiałów nietrwałych, np. gałęzi, płyt wiórowych, przerdzewiałych blach, folii itp. Większość z nich od dawana nie jest użytkowana. Łącznie naliczono ok.60 szt. takich obiektów.

 

            W celu zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków życia i rozrodu ptakom wodnym, jak również w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z pomostów wędkarskich oraz o estetykę środowiska wodnego i zachowanie bioróżnorodności linii brzegowej (trzcinowiska, szuwary), zwróciliśmy się z prośbą do Zarządcy Jeziora Sławskiego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o podjęcie skutecznych działań zmierzających do likwidacji tych niekorzystnych elementów zabudowy linii brzegowej w obszarze Jeziora Sławskiego, co na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno ptactwa jak i korzystających z wód Jeziora turystów.

            Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli obserwować efekty naszych działań.

 

Autor tekstu: Ryszard Kiczor

Autor zdjęć: Stanisław Fedyniak

 

Podobne artykuły

fot. G. Sawko

Ścieżka edukacyjna - "Lekcja biologii inaczej"

Kontynuując nasze działania w ramach Akademii Młodego Przyrodnika, w dniu 12. maja 2017 r.

fot. G. Jędro

Spośród bezkręgowców ochronie ścisłej na terenie Nadleśnictwa podlegają:

Las - nieporównywalne z niczym piękno, bogactwo przyrodnicze, feeria barw i dźwięków.

fot. G. Sawko

Z racji swojego położenia rejon Nadleśnictwa Sława Śląska obfituje w liczne atrakcje turystyczne.

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Aktualności

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Blok kalendarz

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl