Ścieżki przyrodniczo-leśne

Przez teren Nadleśnictwa biegną trzy ścieżki przyrodniczo-leśne.

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Wzgórza Pszczółkowskie” – ścieżka położona na terenie Leśnictwa Stare Strącze. W 2014 r. została poddana modernizacji w ramach realizowanego przez Nadleśnictwo projektu „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000.” Trasa ścieżki została wzbogacona o 13 tablic edukacyjnych o różnej tematyce. Ponadto na trasie ścieżki posadowionych zostało 10 koszy na śmieci oraz dwa zestawy zadaszonych ławostołów, umożliwiających odpoczynek podczas pieszej lub rowerowej wędrówki po ścieżce.

Ścieżka edukacyjna „ Lekcja Biologii Inaczej „ – ścieżka położona na terenie Leśnictwa Świętobór, została utworzona w latach 1997/98. Ta ścieżka również uległa modernizacji w ramach projektu; została wyposażona w 13 nowych tablic edukacyjnych oraz 10 koszy na śmieci. Dodatkowo na początku ścieżki posadowiono 4 zadaszone ławostoły, 3-komorowy kosz na segregacje odpadów i wybudowano palenisko. Dzięki wprowadzonym zmianom, zwiedzający w ciekawy sposób mogą spędzić czas podziwiając m.in. bogactwo siedlisk leśnych, lokalne bagienka, torfowiska, rzadkie gatunki ptaków, czy też drzewa pomnikowe.

Ścieżka rowerowa „Nad Sławskim Jeziorem” wraz z miejscem postojowym dla samochodów i infrastrukturą turystyczną. Obiekty powstałe w ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”. Ścieżka została wytyczona na odcinku 4,61 km, z czego 3,6 km nawierzchni zostało utwardzone naturalnym kruszywem. Na trasie ścieżki umieszczonych zostało dziesięć tablic przybliżających pieszym i rowerzystom korzystającym ze ścieżki walory obszarów Natura 2000, posadowionych zostało 50 koszy na śmieci oraz 2 zestawy zadaszonych ławostołów. Ponadto ścieżka oznakowana została strzałkami kierunkowymi oraz znakami porządkującymi organizację ruchu.

  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl