Pomniki przyrody

W myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Ochronę w formie pomników przyrody na terenie Polski wprowadzono w dwudziestoleciu międzywojenny, ubiegłego wieku.

Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się 27 pomników przyrody z czego 4 stanowią głazy narzutowe (elementy przyrody nieożywionej – jednym z nich jest głaz narzutowy „Mietek”), pozostałe 23 to drzewa: 11 dębów szypułkowych, 5 buków zwyczajnych, 3 jesiony wyniosłe, 2 lipy drobnolistne, 2 sosny zwyczajne, 2 jałowce pospolite oraz po 1 żywotniku olbrzymim i kasztanowcu białym.

  • fot. Ł. Heltman
    fot. Ł. Heltman
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Pewien czerwcowy wtorek na długo zapadnie nam w pamięć… Dlaczego?

Nadleśnictwo Sława Śląska, we współpracy z Gminą Kolsko o raz Gminą Sława, ogłasza konkurs plastyczny na plakat promujący projekt przyrodniczy „Ochrona ptaków i sied

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl