Rezerwaty

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska gzrybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. W obrębie Nadleśnictwa Sława Śląska znajdują się 2 rezerwaty przyrody.

 

Rezerwat przyrody „Mesze”

Utworzony w 1983 roku głównie w celu ochrony fitocenoz wodnych i bagiennych zarastającego jeziora eutroficznego. Na blisko dwudziestohektarowym obszarze występują cenne i zanikające w skali kraju zbiorowiska roślinne oraz cenne siedliska – torfowiska przejściowe, łąki ramienicowe, zbiorowiska szuwarów bagiennych. Z roślin chronionych i rzadkich stwierdzono tu m. in. rosiczkę okrągłolistną, grzybienia białego, wełniankę wąskolistną, pływacza zwyczajnego (roślinę owadożerną).

Rezerwat przyrody „Jezioro Święte”

Teren o powierzchni blisko 20 ha został objęty ochroną rezerwatową w 1983 r. z uwagi na ochronę jeziora zasilanego wodami podziemnymi oraz ochrony rzadkich zbiorowisk roślinnych i roślin chronionych – stwierdzono tu 5 zespołów roślin oczeretowych i szuwarowych oraz 6 zespołów roślin pływających w tym fragmenty łąk ramienicowych.

  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko

Podobne artykuły

fot. G. Sawko

Na obszarze Nadleśnictwa Sława Śląska nie występują gatunki grzybów chronionych, natomiast spotkać tu można ciekawe i rzadkie gatunki grzybów choćby takie jak

fot. G. Sawko

Projekt „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”.

fot. G. Sawko

Dla najmłodszych dzieci, prócz możliwości uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez leśników czy też z nauczycielami na utworzonych ścieżkach

fot. A. Niedzielski

Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska występują liczne i zróżnicowane siedliska, zarówno leśne jak i nieleśne.

fot. G. Sawko

Z racji swojego położenia rejon Nadleśnictwa Sława Śląska obfituje w liczne atrakcje turystyczne.

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Aktualności

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Blok kalendarz

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl