Historia ochrony przyrody

Instytucjonalna ochrona przyrody ma swoje początki dopiero w XX wieku, kiedy to po I Wojnie Światowej wyodrębniono organy państwowe powołane w celu ochrony przyrody. Tworzono wówczas pierwsze rezerwaty przyrody, a w 1932 roku utworzono Park Narodowy Białowieży przekształcając go w 1947 roku w Białowieski Park Narodowy.

Również na obszarze Nadleśnictwa Sława Śląska w okresie międzywojennym podejmowano pierwsze próby ochrony przyrody. W 1934 roku utworzono rezerwat stepowy przy wsi Łupice – „Windmühlenhügel” o powierzchni niespełna 1 ha. Niestety po zakończeniu II Wojny Światowej nie podjęto dalszej ochrony tego obszaru. W latach 80-tych ubiegłego stulecia utworzono pierwsze obszary chronionego krajobrazu – Uchwała nr VII/49/85 WRN w Zielonej Górze z dnia 21.06.1985 r. W międzyczasie utworzono kolejne obszary chronione – rezerwaty, użytki ekologiczne, a od roku 2007 część obszaru Nadleśnictwa objęto najmłodszą formą ochrony włączając je do sieci NATURA 2000.

  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko

Podobne artykuły

fot. G. Sawko

Projekt „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”.

fot. Zbigniew i Beata Chojęta

Obszar chronionego krajobrazu jest jedną z form ochrony przyrody prawnie ustanowionych. Nie ma on tak wysokiej rangi, jak na przykład rezerwat przyrody czy park krajobrazowy.

fot. G. Sawko

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich sied

fot. G. Jędro

Na obszarze Nadleśnictwa Sława Śląska stwierdzono 557 gatunków roślin naczyniowych podlegających ścisłej ochronie i zagrożonych w różnym stopniu wyginięciem.

fot. G. Sawko

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, s

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Aktualności

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Blok kalendarz

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl