Świat roślin

Na obszarze Nadleśnictwa Sława Śląska stwierdzono 557 gatunków roślin naczyniowych podlegających ścisłej ochronie i zagrożonych w różnym stopniu wyginięciem. Ogółem na terenie Nadleśnictwa stwierdzono 2 gatunki porostów - Płucnica islandzka (Cetraria islandica (L.) Ach.) i Chrobotek reniferowy (Cladina rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.), 10 gatunków mszaków: widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum Sw.), widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium (L.) Hedw.), dzióbkowiec Zetterstedta (Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop.), bielistka siwa (Leucobryum glaucum Hedw.), rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi  (Willd.) Mitten.), nibybrodawkowiec jasnozielony (Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Flaisch. ex Broth.), fałdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.), torfowiec kończysty (Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr.), torfowiec frędzlowaty (Sphagnum fimbriatum Wils.), torfowiec brodawkowaty (Sphagnum papillosum Lindb.) i 35 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną. 16 gatunków flory naczyniowej podlega ochronie ścisłej: selery błotne (Apium repens  (Jacq.) Lag.), mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), turzyca bagienna (Carex limosa L.), buławnik czerwony (Cephalanthera rubra (L.) Rich.), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.), goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe L.), kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.), bagno zwyczajne (Ledum palustre L.),  lilia złotogłów (Lilium martagon L.), lipiennik Loesela (Liparis loeselii (L.) Rich.), grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata Gmel.), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum L.) długosz królewski (Osmunda regalis L.), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris L.), pływacz drobny (Utricularia minor L.), fiołek torfowy (Viola epipsila Ledeb.), natomiast wszystkie porosty, mszaki i 19 gatunków flory naczyniowej ochronie częściowej.

 

  • fot. G. Jędro
    fot. G. Jędro
  • fot. G. Jędro
    fot. G. Jędro
  • fot. G. Jędro
    fot. G. Jędro

Podobne artykuły

fot. G. Sawko

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich sied

fot. G. Sawko

Projekt „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”.

fot. G. Sawko

Instytucjonalna ochrona przyrody ma swoje początki dopiero w XX wieku, kiedy to po I Wojnie Światowej wyodrębniono organy państwowe powołane w celu ochrony pr

fot. Zbigniew i Beata Chojęta

Obszar chronionego krajobrazu jest jedną z form ochrony przyrody prawnie ustanowionych. Nie ma on tak wysokiej rangi, jak na przykład rezerwat przyrody czy park krajobrazowy.

fot. G. Sawko

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, s

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Aktualności

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Blok kalendarz

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl