Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest jedną z form ochrony przyrody prawnie ustanowionych. Nie ma on tak wysokiej rangi, jak na przykład rezerwat przyrody czy park krajobrazowy. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sława Śląska znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu:

 

Rynny Obrzycko-Odrzańskie – obszar ustanowiony w 1996 r. zajmuje powierzchnię 23 375 ha – obejmuje administracyjne obszar województwa lubuskiego i  gmin Bojadła, Kargowa, Kolsko i Nowa Sól. W zasięgu Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się 1 347,86 ha – obejmuje środkowo-zachodnią i północno-zachodnią część Nadleśnictwa.

 

Pojezierze Sławsko-Przemęckie – obszar utworzony w 1996 r.  zajmuje powierzchnię 16 737 ha  - obejmuje administracyjnie obszar województwa lubuskiego i  gmin Kolsko, Nowa Sól i Sława.  W zasięgu Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się 7 321,30 ha –  obejmuje środkową i wschodnią część Nadleśnictwa.

 

Nowosolska Dolina Odry – obszar utworzony w 1996 r. zajmuje powierzchnię 9 852 ha  - obejmuje administracyjnie obszar województwa lubuskiego i  gmin Bojadła, Nowa Sól i Siedlisko. W zasięgu Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się 259,45 ha – obejmuje zachodnią część Nadleśnictwa.

 

Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska – obszar utworzony w 1996 r. zajmuje powierzchnię 41700 ha i w przeciwieństwie do wyżej opisanych Obszarów Chronionego Krajobrazu leży administracyjnie na terenie województwa wielkopolskiego – na obszarze gmin Zbąszyń, Siedlec i Wolsztyn.

 

  • fot. Zbigniew i Beata Chojęta
    fot. Zbigniew i Beata Chojęta
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. R. Rudnicki
    fot. R. Rudnicki

Podobne artykuły

fot. G. Sawko

Projekt „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000”.

fot. G. Sawko

Instytucjonalna ochrona przyrody ma swoje początki dopiero w XX wieku, kiedy to po I Wojnie Światowej wyodrębniono organy państwowe powołane w celu ochrony pr

fot. G. Sawko

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich sied

fot. G. Jędro

Na obszarze Nadleśnictwa Sława Śląska stwierdzono 557 gatunków roślin naczyniowych podlegających ścisłej ochronie i zagrożonych w różnym stopniu wyginięciem.

fot. G. Sawko

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, s

Najnowsze artykuły

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Aktualności

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Blok kalendarz

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl